Gare d'Oriente

Aileyi görmek için Portekiz'e çok hızlı bir ziyaret. Lizbon'dan güneye giden trene binmeden birkaç saat önce.